Prohlášení o ochraně osobních údajůProhlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Blaser prohlašuje, že nabízí kvalitní produkty a excelentní zákaznický servis. Naším cílem je tuto dobrou pověst šířit i prostřednictvím internetu, přičemž samozřejmě chceme chránit Vaše soukromí. V zásadě můžete využít naši nabídku bez nutnosti registrace.

Poskytovatel a odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Blaser Swisslube AG
Oliver Käser
Winterseistrasse 22
3415 Hasle-Rüegsau, Switzerland
contact@blaser.com
Tel. +41 34 460 01 01

Oblast působnosti

Uživatelé dostanou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání jejich údajů, které budou shromažďovány a používány odpovědným poskytovatelem.

Právní rámec pro ochranu osobních údajů vytváří švýcarský federální zákon o ochraně osobních údajů (DSG) a švýcarský zákon proti nekalé soutěži (UWG).

Evidence všeobecných informací

S každým přístupem do této nabídky dochází naším prostřednictvím, resp. prostřednictvím poskytovatele internetových služeb automaticky k evidenci informací. Tyto informace, pro které se používá také termín serverové log soubory, jsou všeobecné povahy a neumožňují vyvozování žádných závěrů týkajících se Vaší osoby.

Bez těchto údajů by bylo odesílání a zobrazování obsahu webové stránky technicky částečně nemožné. V tomto smyslu je evidence dat nezbytně nutná. Kromě toho používáme anonymní informace pro statistické účely. Pomáhají nám při optimalizaci nabídky a technických záležitostí. Navíc si vyhrazujeme právo dodatečně kontrolovat log soubory při podezření na používání naší nabídky, které je v rozporu s právními předpisy.

Funkce komentářů

V případě vytvoření a zveřejnění komentáře nebo jiného příspěvku v naší nabídce ukládáme IP adresu, jméno uživatele a čas vytvoření. Tyto údaje jsou shromažďovány z bezpečnostních důvodů, protože poskytovatel může být obžalován za obsah, který je v rozporu s právními předpisy (nedovolená propaganda, urážlivý obsah aj.), i když je takový obsah vytvořen třetí stranou. V takovém případě slouží informace k tomu, aby mohla být zjištěna identita autora obsahu.

Registrace komentářů

Když si uživatel této nabídky zaregistruje následné komentáře, obdrží potvrzovací e-mail. Tento e-mail nám zaručuje, že je uživatel skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy.

Kontaktní formulář

Když nás kontaktujete prostřednictvím online formuláře nebo prostřednictvím e-mailu, ukládáme si Vámi zadané údaje, abychom mohli reagovat na Vaši poptávku a případně se Vás následně na něco zeptat.

Integrace služeb a obsahů třetích stran

Naše nabídka někdy zahrnuje obsah a služby jiných poskytovatelů. Patří sem například mapy, které byly zpřístupněny službou Googlemaps, videa ze serveru YouTube a obrázky z dalších webových stránek. Aby mohla být tato data nalezena a zobrazena v prohlížeči uživatele, je nezbytně nutné zprostředkování IP adresy. Poskytovatelé (v následujícím textu „externí poskytovatelé“) tedy využívají IP adresu příslušného uživatele.

I když se snažíme využívat výhradně externích poskytovatelů, kteří potřebují IP adresu pouze k tomu, aby mohli odesílat obsah, nemůžeme nikterak ovlivnit, zda je IP adresa případně uložena. Tento postup slouží v tomto případě mj. pro statistické účely. Pokud víme o tom, že se IP adresa ukládá, upozorňujeme na to naše uživatele.

Soubory cookies

Tato webová stránka používá tzv. soubory cookies. Jsou to textové soubory, které se ze serveru ukládají do Vašeho počítače. Obsahují informace o prohlížeči, IP adrese, operačním systému a internetovém připojení. Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám ani je bez Vašeho souhlasu nespojujeme s Vašimi osobními údaji.

Soubory cookies plní zejména dva úkoly. Pomáhají nám usnadnit Vám navigaci v naší nabídce a umožňují správné zobrazení webové stránky. Nepoužívají se k vnášení virů do počítače ani ke spouštění programů.

Uživatelé mají možnost zobrazit naši nabídku i bez souborů cookies. K tomu je třeba v prohlížeči změnit příslušná nastavení. Informujte se prosím prostřednictvím pomocných funkcí svého prohlížeče, jak se soubory cookies deaktivují. Zdůrazňujeme však, že tak může dojít k omezení některých funkcí této webové stránky a snížení uživatelského komfortu. Stránky http://www.aboutads.info/choices/ (USA) a http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Evropa) Vám umožňují spravovat soubory cookies pro online reklamy.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam také uloženy. Na základě toho, že je na těchto webových stránkách povolena anonymizace IP adresy, však společnost Google předem zkrátí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných členských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.

Jménem provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, aby mohl sestavovat zprávy o činnosti na webových stránkách a dalších službách souvisejících s využíváním obsahu webových stránek a využíváním internetu v souvislosti s provozovatelem těchto webových stránek. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji Google. Pomocí příslušného nastavení svého webového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies zabránit. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v celém jejich rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje vygenerované souborem cookie o Vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a tyto údaje zpracovávala tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Bližší informace k uživatelským podmínkám a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Služba Google AdWords

Tato webová stránka využívá online inzertního programu „Google AdWords“ a v rámci něj sledování konverze. Přitom ukládá služba Google AdWords do Vašeho počítače soubor cookie, pokud jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookies pozbývají po třiceti dnech platnosti a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a soubor cookie ještě nevypršel, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu, a tak se dostal na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Soubory cookies tak nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords.

Informace získané pomocí konverzních souborů cookies slouží k vytvoření konverzních statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverze. Zákazníci se dozvědí informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a tak se dostali na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, jejichž pomocí by bylo možné identifikovat osobu uživatele.

Když se nechcete sledování účastnit, můžete soubor cookie pro sledování konverzí Google snadno deaktivovat v uživatelském nastavení svého internetového prohlížeče. Potom nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Více informací k tomuto tématu získáte v ustanoveních Google pro ochranu dat na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Minimalizace údajů

Osobní údaje uchováváme v souladu se zásadami nevyužívání dat a minimalizace dat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné nebo stanovené právními předpisy (zákonná doba pro uchovávání údajů). Pokud účel získaných informací odpadne nebo pokud skončí doba uchovávání údajů, pak tyto údaje blokujeme nebo vymažeme.

Vaše práva na informace, úpravu, blokaci, vymazání a námitky

Máte právo zažádat si o bezplatnou informaci o osobních údajích, které uchováváme, a/nebo o jejich úpravu, blokaci či vymazání. Výjimky: Jedná se o předepsané uchovávání dat pro provozování obchodní činnosti nebo údaje podléhají zákonné době pro povinné uchovávání údajů.

Pro tyto účely prosím kontaktujte našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat (Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Aby mohla být kdykoli zohledněna blokace údajů, je nezbytné uchovávat údaje pro účel kontroly v blokované databázi. Pokud neexistuje zákonná povinnost archivace, můžete požadovat také vymazání dat. V ostatních případech údaje zablokujeme, pokud si to budete přát.

Změna našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

Z důvodu zajištění neustálého souladu našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů s aktuálními právními předpisy si vyhrazujeme právo jej kdykoli změnit. To platí také pro případ, kdy by bylo třeba pozměnit Prohlášení o ochraně osobních údajů na základě nových nebo upravených služeb, např. nových servisních služeb. Nové Prohlášení o ochraně osobních údajů se pak při Vaší další návštěvě bude vztahovat na naši nabídku.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní

×