QHSEKvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí 

Již více než 80 let dosahujeme nejvyšší kvality a spolehlivosti a nabízíme produkty, které chrání lidi i životní prostředí. 

Životní prostředí je pro nás velmi důležité, a proto na něj nezapomínáme ani při plánování a aktivitách. 

Kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (QHSE) 

Naši odpovědnost bereme vážně – v celém hodnotovém řetězci – ve všech našich činnostech hledáme řešení, která jsou ekonomicky, sociálně a ekologicky vyvážená. Pracujeme čestně, společensky odpovědně a způsobem šetřícím zdroje. 

 

Kvalita: Produkty a služby 
  

Kvalita pro naše zákazníky a partnery znamená, že se mohou spolehnout na naše kvalifikované zaměstnance, vysoce kvalitní produkty a služby na míru. 

Naším cílem je zvýšit produktivitu a ziskovost našich zákazníků a zároveň vytvořit co nejlepší pracovní podmínky pro zaměstnance. 

 • Pokud jde o kvalitu a výkon, jsme jedním z předních světových poskytovatelů řezných kapalin a maziv a souvisejících služeb.
 • Naše produkty mají vlastnosti, které spolehlivě minimalizují zdravotní a bezpečnostní rizika zákazníka, zlepšují pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
 • Abychom zaručili trvale vysokou kvalitu našich výrobků a služeb, získali jsme pro náš systém řízení kvality certifikaci ISO 9001 již v roce 1994 – jako jedna z prvních švýcarských společností v oboru.
 • Klademe důraz na proces neustálého zlepšování.
 • Určujeme si měřitelné cíle a používáme vhodné parametry pro vyhodnocení výkonnosti našich podnikových procesů.
 • Systematicky analyzujeme příčiny chyb a účinně a udržitelně je napravujeme.
 • Naši zaměstnanci mají know-how a dovednosti, aby rozpoznali požadavky i očekávání zákazníků a implementovali je v definované kvalitě.

 

Zdraví a bezpečnost 
  

Naším cílem je poskytnout našim zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště.

 • Definujeme bezpečnostní cíle, navrhujeme programy a ověřujeme jejich plnění tak, abychom zaručili optimální pracovní podmínky.
 • Dodržujeme ty nejpřísnější zákonné nebo vlastní požadavky. Standard zajišťujeme prostřednictvím opakujících se bezpečnostních auditů a poznatky využíváme k neustálému zlepšování bezpečnosti práce v oblasti ochrany zdraví.
 • Při zvažování bezpečnostních rizik se vždy rozhodujeme ve prospěch ochrany zdraví a bezpečnosti a našim zaměstnancům poskytujeme bezpečné pracoviště.
 • Pro úspěšné bezpečné pracovní prostředí je zapotřebí důsledné zapojení a spolupráce našich zaměstnanců. Naše zaměstnance náležitě vzděláváme v otázce bezpečnostních norem a dodržování bezpečnostních pravidel. Zajišťujeme průběžné školení o požadavcích.
 • Budovy a pracoviště vybavujeme v souladu s platnými zdravotními a bezpečnostními normami.
 • Stroje a podpůrné materiály pořizujeme v souladu s platnými bezpečnostními normami s přihlédnutím k ekonomickým požadavkům.

 

Životní prostředí: Ochrana životního prostředí a udržitelnost 
  

Životní prostředí pro nás bylo vždy velmi důležité. Chladicí kapaliny Blasocut využívají již 45 let biologickou koncepci, která eliminuje přidávání baktericidů. 

Lidé i životní prostředí jsou pro nás důležité a představují pro naši společnost klíčové inovační faktory. Snažíme se vyvíjet udržitelná řešení pro naše zákazníky, která dalece přesahují běžné požadavky. Vyvíjíme produkty, které se osvědčují v náročném prostředí definovaném nejmodernějšími technologiemi, ekonomikou, ekologií a bezpečností práce. Usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly šetrné k životnímu prostředí, šetřily zdroje a vytvářely udržitelné výhody pro naše zákazníky.

 • Zavázali jsme se k udržitelnému podnikání a ochraně životního prostředí a neustálému zlepšování našich ekologicky orientovaných služeb.
 • Energii a další zdroje využíváme pečlivě a efektivně, abychom snížili nebo eliminovali znečištění.
 • Usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly šetrné k životnímu prostředí a šetřily zdroje po celý jejich životní cyklus.
 • Naše zaměstnance vedeme k maximální odpovědnosti za životní prostředí.
 • Je samozřejmé, že dodržujeme právní, etické a oficiální předpisy, stejně jako naše vlastní požadavky na ochranu životního prostředí, případně – pokud to je možné – je překračujeme.

 

Naše Ústava a Kodex chování

Tři generace, jedno motto: Sloužit je důležitější než vydělávat.

blaser_swisslube_three_generations
Marc (narozen 1975), Willy (1916 - 2008) a Peter Blaser (narozen 1945) na fotografii z oslavy 90. narozenin Willyho Blasera v roce 2006.

Rodinný podnik se zavazuje k přidané hodnotě

Dnes jsme aktivní po celém světě. Naším společným základem je firemní kultura se zakotvenými hodnotami a principy, které byly rozvíjeny napříč generacemi a hranicemi.

Žijeme našimi hodnotami

Jsme zavázáni poskytovat našim obchodním partnerům řešení, která jim dávají měřitelnou přidanou hodnotu a zvyšují jejich konkurenceschopnost. Pochopení potřeb našich zákazníků a splnění těchto potřeb jako naší vlastní výzvy je naší každodenní motivací a dělá nás technologického lídra na trhu v odvětví chladicích kapalin pro obrábění kovů. Odpovědná a prozíravá akce je stejně důležitá jako ohleduplné jednání se všemi obchodními partnery a velká úcta, kterou chováme k našim zaměstnancům.

Jednáme čestně a v souladu s pravidly

To, čeho dosáhneme jako společnost, závisí na tom, jak každý z nás žije podle našich hodnot a jedná odpovědně - každý den a v každém rozhodnutí. Naše základní hodnoty jsou zakotveny v naší Ústavě. Kodex chování slouží jako vodítko pro to, abychom v našem každodenním podnikání  jednali správně.

Hlásíme odchylky

Stavíme se za naše hodnoty a zásady a hlásíme jakékoli chování, které se od nich odchyluje.

Naši zaměstnanci a externí partneři jsou žádáni, aby podnikli kroky nahlášením obav nebo náznaků pochybení, o kterých se domnívají, že porušují Kodex chování společnosti Blaser Swisslube, zákony, předpisy, vnitřní pravidla nebo postupy.

Nesprávné chování můžete nahlásit prostřednictvím nezávislého externího poskytovatele služeb. Kliknutím na následující odkaz opustíte web společnosti Blaser Swisslube a budete přesměrováni na web nezávislého externího poskytovatele služeb.

Odkaz na externího poskytovatele služeb

Ke stažení 

9001, 14001, 45001 ISO Certifikát – Blaser Swisslube AG
Stáhnout
Naše ústava a kodex chování
Stáhnout
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní

×