Naše environmentální politikaNaše environmentální politika

Již více než 80 let ručíme za nejvyšší kvalitu, spolehlivost a za výrobky, které berou ohled na člověka a životní prostředí. Naše společnost stojí na následujícím základu.

Ve společnosti Blaser Swisslube je ochrana životního prostředí důležitým úkolem v rámci firemního plnění závazků. Jsme si vědomi toho, že naše činnosti mají na životní prostředí nepříznivý vliv. Proto je naší povinností toto narušování životního prostředí v rámci ekonomických a technických možností a pomocí promyšlených postupů, které jsou optimálně šetrné vůči zdrojům, snížit na minimum. Naše odpovědnost v zacházení se životním prostředím a zdroji vyžaduje zjistit a posoudit dotčené aspekty životního prostředí a splnit stanovené cíle a programy týkající se ochrany životního prostředí, ale i provádění jejich kontrol na základě měřitelných kritérií.

Ze společné odpovědnosti ve vztahu k lidem a životnímu prostředí jsme si stanovili za cíl zlepšit výkonnost z hlediska životního prostředí (Environmental Performance) a adekvátně snížit dopady na životní prostředí. Cílem je všude tam, kde to bude technicky a organizačně možné a ekonomicky únosné, zamezit nebo zredukovat zatěžování životního prostředí.

V souvislosti s tím je pro nás samozřejmostí dodržovat právní, etické a úřední předpisy i námi stanovené vlastní požadavky na životní prostředí, anebo je dokonce ještě převyšovat.

Díky informování a školením zaměstnanců podporujeme uvědomělé chování našich zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí, a to jak interně, tak i navenek.

Nepřetržité zlepšování naší výkonnosti z hlediska životního prostředí je pro nás ze střednědobého i dlouhodobého horizontu rovněž předpokladem účinného snižování nákladů a významným přínosem v otázce šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Ke stažení

Blaser SQS Certificate
Stáhnout
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní

×