int_faesser_neu banner_testimonial_f


Bienvenue
Produits
Liquid Tool®
Blasocut Know-How
Pourquoi Blaser?
Clients Blaser disent
REACH / SGH
SDS
Dates de Foires
FunBlaser mondial  


N.V. TYLCO Lube S.A.
Gentse Steenweg 117 bus 18
BE-9160 Lokeren

Phone +32 (0) 9 328 63 12
Fax +32 (0) 9 328 64 17
sales@tylcolube.be
www.tylcolube.be

Welkom in België en Luxemburg

Wij vertegenwoordigen de Blaser producten in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Wij zijn trots u een assortiment koelsmeerstoffen en snijoliën te kunnen aanbieden, geschikt voor bijna alle toepassingen in alle materialen. De Blaser Swisslube koelsmeerstoffen bieden de gebruiker een economische oplossing dank zij een verlengde standtijd van het gereedschap, een betere oppervlaktegesteldheid, maximale stabiliteit van de emulsie en maximale veiligheid voor persoon en milieu.

Contacteer ons. Onze specialisten zijn welwillend tot uw dienst om u een optimale productieondersteuning te geven.

Bienvenue en Belgique et au Luxembourg

Nous représentons les produits Blaser en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

Nous sommes fiers de vous offrir un assortiment de lubrifiants réfrigérants et des huiles de coupe pour presque toutes les applications et tous les matériaux.

Les lubrifiants réfrigérants de Blaser Swisslube offrent aux utilisateurs une efficacité économique grâce à la tenue des outils prolongée, une qualité de surface élevée, une stabilité maximale de l'émulsion et une sécurité maximale pour les personnes et l'environnement.

Nos spécialistes se tiennent volontiers à votre disposition pour vous donner le support optimal pour votre production.

Veuillez s.v.p. nous contacter. Nous sommes heureux de vous servir.